071 – 523 76 14 info@hofdijckschool.nl

Ouderhulp

Ouders zijn op vele manieren actief in onze school. Elk jaar vragen wij aan het begin van het schooljaar of u wilt helpen bij verschillende activiteiten. Veel activiteiten kunnen slechts gerealiseerd worden bij voldoende ouderhulp. Een paar voorbeelden van ouderhulp:

R
Hulp bij het werken met de computer
R
Hulp bij technieklessen
R
Begeleiding bij schoolreizen en uitstapjes
R
Luizencontrole
R
Klassenouder
R
Praktische “ klushulp “ via de HOP groep
HOP staat voor Hofdijckschool Ouder Participatie. Deze groep mensen wil graag praktische hulp bieden door middel van het organiseren van klusavonden.