071 – 523 76 14 info@hofdijckschool.nl

Ouderhulp

Ouders zijn op vele manieren actief in onze school. Elk jaar vragen wij aan het begin van het schooljaar of u wilt helpen bij verschillende activiteiten. Veel activiteiten kunnen slechts gerealiseerd worden bij voldoende ouderhulp. Een paar voorbeelden van ouderhulp:

R

Hulp bij het werken met de computer

R

Hulp bij technieklessen

R

Begeleiding bij schoolreizen en uitstapjes

R

Luizencontrole

R

Klassenouder

R

Praktische “ klushulp “ via de HOP groep

HOP staat voor Hofdijckschool Ouder Participatie. Deze groep mensen wil graag praktische hulp bieden door middel van het organiseren van klusavonden.