071 – 523 76 14 info@hofdijckschool.nl

Voor kinderen en hun ouders

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. We stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind. Ook doen wij als school een beroep op ouders om bij allerlei activiteiten te assisteren.