071 – 523 76 14 info@hofdijckschool.nl

Vervolgonderwijs

Via de website https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/9020/Hofdijckschool vindt u alle relevante informatie over onze basisschool. Naast de behaalde resultaten op de eindtoets, het schooladvies en sociale opbrengsten vindt u o.a. informatie over het profiel en de organisatie van de Hofdijckschool, de waardering voor onze school vanuit de inspectie en de bedrijfsvoering.

In juli 2018 vertrokken 30 leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Zij verdeelden zich als volgt over de verschillende onderwijstypen:

  • VMBO 0%
  • VMBO / HAVO 13,33%
  • HAVO 3,33%
  • HAVO / VWO 26,67%
  • VWO 20%
  • Gymnasium 36,67%