071 – 523 76 14 info@hofdijckschool.nl

Vervolgonderwijs

Via de website https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/9020/Hofdijckschool vindt u alle relevante informatie over onze basisschool. Naast de behaalde resultaten op de eindtoets, het schooladvies en sociale opbrengsten vindt u o.a. informatie over het profiel en de organisatie van de Hofdijckschool, de waardering voor onze school vanuit de inspectie en de bedrijfsvoering.

In juli 2021 vertrokken 29 leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Zij verdeelden zich als volgt over de verschillende onderwijstypen:

  • VMBO 3,45% 3,45%
  • VMBO / HAVO 10,34% 10,34%
  • HAVO 24,14% 24,14%
  • HAVO / VWO 20,69% 20,69%
  • VWO en Gymnasium 41,38% 41,38%