071 – 523 76 14 info@hofdijckschool.nl

De vereniging en haar bestuur

De Hofdijckschool is geen openbare, maar een bijzondere school. Dit betekent dat het bevoegd gezag niet de gemeente of de overheid is, maar een bestuur dat gekozen is uit en door de leden van een vereniging van ouders. In ons geval is dat “De Vereniging tot instandhouding van een school voor Christelijk basisonderwijs, genaamd Hofdijckschool”.

Het bestuur bestaat uit 7 leden, zijn lid van de vereniging en moeten ouder zijn van een kind op de Hofdijckschool.

Commissie van toezicht

Conform de wettelijke eisen is er een commissie van toezicht aangesteld. Het college van toezicht heeft als taak de algemene gang van zaken en de werkzaamheden van het bestuur te monitoren.

De directie

De Hofdijckschool wordt geleid door een directeur en adjunct-directeur. De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school en het uitvoeren van het beleid.

De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad denkt mee met directie en bestuur over schoolse zaken en bewaakt daarbij de belangen van de ouders en het personeel. De MZR bestaat uit 3 vertegenwoordigers van de ouders en 3 vertegenwoordigers vanuit het team. De MZR houdt een aantal keren per jaar een openbare vergadering.

De activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit een aantal ouders dat meehelpt bij het organiseren en voorbereiden van allerlei festiviteiten in de school. De activiteitencommissie bestaat uit ongeveer 6 ouders.

Het team

Aan de school zijn momenteel 1 directeur, 1 adjunct-directeur, 2 IB‘ers en 19 groepsleerkrachten waarvan 1 leerkracht remedial teaching uren invult, 2 vakleerkrachten (gymnastiek en muziek), 1 administratief medewerker / conciërge verbonden. Het grootste deel van het team werkt parttime. Na schooltijd kunt u met hen telefonisch of mondeling afspraken maken.