071 – 523 76 14 info@hofdijckschool.nl

Informatie naar ouders

Wij kennen verschillende momenten waarop wij ouders uitnodigen voor een gesprek of een informatieve bijeenkomst. In het begin van het schooljaar (september) nodigen wij alle ouders uit voor het start- of oudervertelgesprek. Door middel van het oudervertelgesprek (voor groep 1-4) en het startgesprek (groep 5 t/m 8) hopen we een bijdrage te leveren aan een positieve ontwikkeling van uw kind.

Daarnaast worden er in de loop van het jaar rapportgesprekken georganiseerd waarop u met de leerkracht over de ontwikkeling en vorderingen van uw kind kunt spreken. Voor het oudervertelgesprek wordt iedereen uitgenodigd, de rapportgesprekken zijn op verzoek van de leerkracht en/of de ouders.

Voor groep 8 vindt er een schooladvieskeuzegesprek plaats in januari.

Aan het begin van het jaar ontvangt u een informatieflyer met alle informatie rond de groep van uw kind. De ouders van groep 8 worden daarnaast uitgenodigd voor een voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs.

In de eerste weken van het schooljaar willen wij u aan het begin van de ochtend in de gelegenheid stellen om mee te kijken in de nieuwe groep van uw kind. Voor deze inloopochtenden zullen intekenlijsten komen met verschillende data zodat u een keuze kan maken die past in uw agenda.