071 – 523 76 14 info@hofdijckschool.nl

Aandacht voor kwaliteit

Het beleid van de Hofdijckschool is er op gericht onderwijs van hoge kwaliteit te leveren. Hierdoor zijn wij ook steeds bezig met kwaliteitsverbetering. Door te werken met moderne lesmethoden, goede en vakkundige leerkrachten, een goed leerlingvolgsysteem en door het toepassen van klassenverkleining, waar dit mogelijk is, geven wij hier inhoud aan.

Lesmethoden

De lesmethoden worden regelmatig vervangen en aangepast aan de wensen van de tijd. Bij nieuwe materialen wordt gelet op de kwaliteit, het niveau en de toegankelijkheid.

Leerlingvolgsysteem

Met een leerlingvolgsysteem (LVS) houden wij de voortgang van alle kinderen bij. Het is belangrijk om dat nauwkeurig te onderzoeken, bij te houden en te beoordelen. Het LVS levert op een overzichtelijke wijze informatie over de ontwikkeling en de vorderingen van de leerlingen. Het geeft op een directe en adequate wijze aan wanneer een kind extra hulp nodig heeft.

Klassenverkleining

Vooral in de onderbouw vinden wij het belangrijk om op meerdere dagdelen te kunnen werken met halve groepen. Dit biedt de mogelijkheid tot extra aandacht en individuele zorg. Dit wordt vormgegeven door het splitsen van groepen. We splitsen in groep 1, 2, 3 en 4 op verschillende dagdelen. Daarnaast is er voor de overige groepen “ondersteuningstijd” ingeroosterd. Hieronder valt werken met meer begaafde kinderen en ondersteuning in de brede zin voor groepen die geen gebruik kunnen maken van klassenverkleining.

Bewaken van de kwaliteit

Als instrument om de kwaliteit van de school en haar onderwijs in kaart te brengen en te bewaken werken wij met de Kwaliteitskaarten van Bos. Deze metingen worden in cyclesvorm gedaan onder ouders, leerkrachten en kinderen.