071 – 523 76 14 info@hofdijckschool.nl

Aandacht en zorg voor het individuele kind

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen steeds onderzoeken en iets nieuws ontdekken. Op school stimuleren we hen daarin en bieden steeds nieuwe uitdagingen aan. Onze school is klassikaal georganiseerd. De kinderen van dezelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep. Zij ontwikkelen zich echter niet in hetzelfde tempo. Er wordt dan ook rekening gehouden met de verschillende niveaus waarop kinderen werken. De leerlingenzorg (zorgverbreding) staat bij ons hoog in het vaandel. Wij hebben 2 intern begeleiders die deze zorg coördineren. Verder beschikt de school over een leerkracht die 2 ochtenden in de week remedial teaching geeft.

Volgen van de leerlingen

Vanaf het moment dat een kind bij ons op school komt tot en met het moment, dat het ons weer verlaat, wordt het kind in zijn/haar ontwikkeling gevolgd. Voor een belangrijk deel gebeurt dit in de groep door de leerkrachten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van diverse toetsinstrumenten (zoals b.v. de cito-toetsen). Alle van belang zijnde informatie wordt opgeslagen in- en verwerkt middels een leerlingvolgsysteem. In de kleutergroepen wordt gewerkt met observatiesysteem; Ontwikkelingsvolgmodel KIJK. Bij de jongste kleuters wordt Cito taal afgenomen.

Passend Onderwijs

Soms wordt duidelijk dat de ondersteuning op onze school niet genoeg is voor een optimale ontwikkeling van uw kind.

Als duidelijk wordt dat uw kind beter op zijn plek is in een speciale (basis)school, kan dat in het ondersteuningsteam besproken worden. In samenwerking met PPO leiden (samenwerkingsverband in onze regio) gaan we op zoek naar de juiste plek of ondersteuning voor uw kind.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel leggen wij vast hoe we de ondersteuning van leerlingen invullen. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die wij kunnen bieden met hulp van het samenwerkingsverband.