071 – 523 76 14 info@hofdijckschool.nl

Aanmeldprocedure Hofdijckschool Oegstgeest

Kiezen van een basisschool

Het kiezen van een basisschool is bijzonder moment. De basisschooltijd is een belangrijke periode voor uw kind(eren). Bij het kiezen passeren vaak allerlei vragen de revue, zoals: Hoe is de sfeer op school? Wat is de visie op onderwijs? Hoe stromen de meeste kinderen uit? Is het een grote of een kleine school? etc. Veel van deze vragen kunnen we beantwoorden in een persoonlijk gesprek en tijdens een rondleiding. Daarnaast is veel informatie te vinden op onze website en op de site van Scholen op de Kaart. Op deze site staan alle (basis)scholen van Nederland en kunt u ze met elkaar vergelijken. Op basis hiervan kan u een goede keuze maken voor een basisschool van uw kind. Hieronder beschrijven we onze aanmeldprocedure.

Fase 1

Rondleiding

Wanneer u interesse heeft in de Hofdijckschool kunt u met de directeur een afspraak maken voor een rondleiding (071-5237614 of info@hofdijckschool.nl)

i

Vooraanmelding

Wanneer u enthousiast bent over de Hofdijckschool, kunt u een vooraanmeldformulier invullen via de website. Dit komt binnen op info@hofdijckschool.nl

R

Bevestiging vooraanmelding

Wij sturen u een ontvangstbevestiging. Deze heeft nog geen wettelijke basis, in Nederland mag u uw kind pas officieel aanmelden vanaf 3 jaar.

Fase 2

Aanmelding

Vlak voordat uw kind 3 jaar wordt, kunt u de aanmelding definitief maken. U ontvangt van ons het aanmeldformulier en de voorschoolse vragenlijst. Hierbij vragen wij u ook of er grote zorg- en/of onderwijsbehoeften zijn waar we als school rekening mee moeten houden.

Fase 3

Onderzoek passend onderwijsaanbod

Binnen 6 weken krijgt u schriftelijk een reactie met daarin het besluit of uw kind geplaatst is bij ons op school. Of uw kind geplaatst wordt hangt o.a. af van het aantal aanmeldingen, de groepsgrootte en of we kunnen voldoen aan de zorg- en/of onderwijsbehoeften. Wanneer we meer aanmeldingen hebben dan plaatsen, gelden de volgende voorrangsregels:

1. Broer/zus die al op school zit;
2. Ouder die op school werkt;
3. Datum van vooraanmelding.

De intern begeleider (IB-er) screent de aanmelding en neemt contact op met peuterspeelzaal/(medisch)kinderdagverblijf.
Vanaf nu kunnen twee scenario’s doorlopen worden:

Scenario A
Geen aanleiding voor een vervolggesprek met ouders. Door naar fase 4.

Scenario B
Er is aanleiding voor een vervolggesprek met ouders en andere betrokkenen om te onderzoeken of de Hofdijckschool kan voorzien in de juiste zorg- en/of onderwijsbehoeften van het kind.

Indien de Hofdijckschool kan voorzien in de zorg- en/of onderwijsbehoeften van het kind, door naar fase 4.
Indien dit niet zo is, worden ouders mondeling op de hoogte gebracht en verstuurt de Hofdijckschool een afwijzing per e-mail.

Fase 4

Aanmelding definitief

Ouders ontvangen een e-mail met een aanmeldformulier en na het terugsturen van het aanmeldformulier is de aanmelding definitief.

Fase 5

Contact ouders en leerkracht

6-8 weken voordat de leerling vier jaar is, nemen leerkrachten contact op om wenafspraken te maken
en ontvangen de ouders een informatieboekje per post.

Let op: kinderen die 6 weken voordat de zomervakantie ingaat vier jaar worden, starten na de zomervakantie.

Wennen
Voor uw kind 4 jaar oud wordt mag hij/ zij 3 tot 5 ochtenden komen wennen in de groep.
Zo leert uw kind de leerkracht(en) en de andere kinderen in de groep kennen.

Als uw kind zo’n 6 weken op school zit, zal er een afspraak gemaakt worden tussen ouders
en de leerkrachten om te bespreken hoe het loopt.

Zij-instroom

Verandering van school
Wanneer u uw kind wil laten overstappen van een andere school naar onze school dan volgen we de volgende procedure.

1. We bekijken of er een plek is in het leerjaar van uw kind. Wanneer dat het geval is, neemt onze intern begeleider (IB-er) contact met u op.
2. Onze IB-er gaat met u in gesprek om de reden van overstap en de zorg- en onderwijsbehoeften van uw kind te bespreken. Daarnaast vraagt zij toestemming om contact op te nemen met de IB-er van de huidige school van uw kind.
3. Onze IB-er gaat in gesprek met de IB-er van de huidige school van uw kind en bespreekt de zorg- en/of onderwijsbehoeften van uw kind. Alleen als we kunnen voldoen aan de zorg- en/of onderwijsbehoeften van uw kind, kunnen we overgaan tot plaatsing. Soms is er aanvullend onderzoek nodig om de zorg- en/ of onderwijsbehoeften goed in beeld te brengen. Wanneer dat het geval is, doen we dat natuurlijk in goed overleg met u.