071 – 523 76 14 info@hofdijckschool.nl

Ouderbijdrage

Aan de ouders die kinderen op de Hofdijckschool hebben, wordt elk jaar een ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt vastgesteld op de ledenvergadering van de vereniging. De ouderbijdragen zijn primair bedoeld voor extra’s – zoals Sinterklaas en Kerstvieringen – bovenop de reguliere bestedingen. De hoogte van de ouderbijdrage is € 100,- per kind per jaar. De ouderbijdrage is overigens vrijwillig. Gelijktijdig worden ook de kosten voor de schoolreizen en voor de schoolkampen van groep 5 en 8 geïnd.